اگه پرشین بلاگ فلگ(از این پرچم کوچوکو نارنجیا) داشت، این پست رو فلگ می‌کردم،

اگه پریشن بلاگ تگ داشت، برای این پست یه تگ میذاشتم!

اگه پرشین بلاگ چراغ چشمک زن، نوار شب نما، بوق، روبان رنگی‌،یا هر نوع وسیله ی دیگه‌ای داشت، حتما برای این پست استفاده می‌کردم

البته کل این علائم احتمالا برای چند نفر فقط معنی‌ داره، و اگه پرشین بلاگ ضوابط خاصی‌ داشت، شاید جریمه میشدم.

البته اورکل یاد گرفته کنار بیاد!

______________

چند روزی هست که هی‌ به خونه ی دلم سر میزنم، که سالم باشی‌ ، که شاد باشی‌

چند روزی هست که حس‌های جدیدی را تجربه می‌کنم، به خاطر تو

اینجا دفتر خاطرات من نیست، شاید دفتر احساس‌های من باشد.

نه همه ی احساس ها، فقط بعضی‌ مواقع که لبریز میشوم و تو شاید درک خواهی‌ کرد وقتی‌ که بخوانی.

احساس امروز و چند روز پیشم:

خوشحالم، بی‌ نهایت، از نوک انگشتان پا تا تک تک سلول های وجودم!

تو برایم بمان، تو برایمان بمان

و بدان که ما امروز خوشحال بودیم

قولی‌ داده‌ام به خودم: از این به بعد برای تو هم مینویسم.