زمان به حدی سریع می‌گذره که می‌خوام بپرم دو دستی‌ محکم بگیرمش ببندمش به گوشهٔ مبل قول آسای اتاق...

چه فکری میکردیم وقتی‌ خریدیمش؟ چن تا درخت بیچاره رو برای ساختن این هیولا قطع کردن؟؟؟

--------

بعد ۱۰ سال سوار سرسره شدم.... عالی بود...

--------

میخوام بنویسماا، اما کله‌ام زیادی هوا خرده، خالیه خالی‌ ام!