مرد من، چشم‌هایش بوی چوب سوخته  و شوری دریا میدهد. مرد من چشمهایش بوی شکلات تلخ میدهد. چطور می‌توان عاشقش نبود؟