همه
لرزش دست و دلم
از آن بود كه
كه عشق
پناهي گردد،
پروازي نه
گريز گاهي گردد.

"شاملو"

The image “http://www.c-candlestore.com/floater_candles/images/fall_leaf_floaters240.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.

آن روز.... چمن ها سبز تر از هميشه بودند.... باد بوی آن ها را پخش کرده بود... از گلبرگ گل ها رنگ می چکيد... زمين خيس بود...

شايد بوی چمن مستش کرد...