عشقبازی باران با برگ‌های خشک دیوانه‌ام کرده. صدایشان همه ی شهر را پر کرده است. کاش میشد مسافرخانه‌ای داشتند.
/ 1 نظر / 41 بازدید
دلم را خالی‌ می‌کنم و میگذارم جهان در من بدمد، روح جهان که در دلم طوفان کند، همه‌‌جا وطنم میشود.
/ 5 نظر / 38 بازدید
گاه دیوانه میشوم. اوراکل گاهی‌ دیوانه میشود. اوراکل می‌خواهد که برای چند ساعت از همه‌چیز ببرد، بولیز کلاهدار کهنه ‌اش را ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 30 بازدید
آبان 93
1 پست
مهر 92
1 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
2 پست
شهریور 91
1 پست
تیر 91
1 پست
دی 90
1 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
1 پست
اسفند 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
1 پست
مهر 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
شهریور 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
تیر 88
1 پست
خرداد 88
4 پست
اسفند 87
2 پست
بهمن 87
4 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
3 پست
مهر 87
1 پست
مرداد 87
1 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
1 پست
دی 86
1 پست
آذر 86
1 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
2 پست
شهریور 86
1 پست
تیر 86
1 پست
خرداد 86
1 پست
اسفند 85
1 پست
بهمن 85
2 پست
آبان 85
1 پست
مهر 85
1 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
1 پست
تیر 85
3 پست
خرداد 85
4 پست
اسفند 84
3 پست
بهمن 84
5 پست
دی 84
1 پست
آبان 84
2 پست
مهر 84
4 پست
شهریور 84
2 پست
تیر 84
2 پست
خرداد 84
2 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
6 پست