چشماتو ببند... محکم!

دستت رو هم محکم بزار روشون...

يه کلاه هم بکش رو سرت.

اصلا نزار هيچ نوری به چشمات برسه.. .

حالا دهنتو باز کن... يه گاز گنده بزن.... ببين خوشمزه هست؟

خب چطور بود؟ دوست داشتی... مگه نه؟

چيه؟... نه بهت نمی گم چيه... فقط هر وقت دلت خواست بازم بخوری با چشمای بسته بيا تا يکم ديگه بهت بدم.

 

/ 0 نظر / 5 بازدید