Reality baby

هی چشماتو ببند، هی باز کن
هی ببند
هی باز کن
ببند
باز کن
ببند
باز کن
ببند
باز کن
ببند
باز کن
ببند
باز کن
ببند
باز کن
ببند
باز کن
ببند
باز کن
ببند
.
.
.
وقتی چشماتو که باز کنی، دوباره منو می بینی... دیگه این همه تلاش برای چیه؟

/ 0 نظر / 6 بازدید