sennet

رویای سبزت را، قدم به قدم، با شکوفه های یخی می آزینم
می دانم ... می دانم که در سبزت غرق خواهم شد

دیروز را یادم هست ... وقتی دلم را در پرش های روی تخت و جیغ های کودکانه جا می گذاشتم
و امروز را
امروز را یادم هست ... هنوز هم صدای جیر جیر فنر ها را می شنوم

و ...

اولین بار شده که خودم را از کلماتم حذف می کنم
بعدا درگوشی همه را برایت می گویم

فعلا هیس س س !

/ 2 نظر / 6 بازدید
مولي

هميشه حرفهايي هست براي نگفتن، و ارزش هر دلي به اندازه حرفهايي است كه براي نگفتن ندارد.. خودمم نميدونم! چي رو؟ ربطش رو...