و در آغاز هيچ نبود

و در آغاز هيچ نبود
کلمه بود و آن کلمه خدا بود
و " کلمه " بي زباني که بخواندش و بي " انديشه " اي که بداندش چگونه ميتوان بود ؟
و خدا يکي بود و جز خدا هيچ نبود
و با " نبودن " چگونه ميتوان " بودن " ؟
و خدا بود و با او عدم
و عدم گوش نداشت
حرفهايي هست براي گفتن
که اگر گوشي نبود نمي گوييم
و حرفهايي هست براي نگفتن
حرفهايي که هرگز سر به ابتذال گفتن فرو نميارند
حرفهايي شگفت و زيبا و اهورايي
همين هايند


چراغ ها را خاموش كردي و روي كاناپه روبروي تلوزيون نشستي...
قرار بود يك شب را تنها باشي
با خودت گفتي تنهايي هم بد نيست...
از تو آرشيو فيلم گشتي يه فيلم ترسناك پيدا كردي.... پيش خودت گفتي چه فايده؟ من كه هيچ وقت نمي ترسم...
يكم پاپ كرن.... ميوه... شكلات از هر نوع كه پيدا كردي....
با يه پتوي نرم براي وقتي كه خواستي همون جا بخوابي.....


پنجره اي عريض مشبك.... با شيشه هاي نه چندان تميز و ترك خورده
آسمان سورمه اي تيره است و رعد و برق تنها نشان از نور
باد به قدري تند مي وزد كه انگار فقط قصد بردن دارد...
و زمين مي لرزد
پرده ها در باد مي رقصند و زير نور رعد و برق گاهي، به اندازه ي چند ثانيه رنگ قرمزشان در ذهن مي ماند
تنگ آب هر لحظه به لبه ي ميز نزديك تر مي شود و ماهي قرمز كوچك هراسان دور خود مي چرخد
اينجا كجاست؟
صداي فرياد از دور دست به گوش مي رسد
آسمان بار ديگر مي غرد
پرده ها در هم گره مي خورند
شيشه ها به لرزه در مي آيند و پنجره ها به هم مي خورند
تنگ آب مي شكند....

....برفك....

شايد ترسناك ترين صحنه ي زندگي توست....
/ 2 نظر / 8 بازدید
ورونيکا

خوب فكر كنم بهتره ديگه تلويزيونو ويدئو رو خاموش كرد همه چيز تموم شد !!يا شايدم بايد يه فيلم ديگه گذاشت با يه بازي جديد ولي اخر همش همين برفكه...كاش اخر فيلم رو نخوابيم چون اونوقت بايد مدتها با همون برفك سر كرد! شادزي عزيزم! يا حق

شاتقی

تنها ديدن فيلم ترسناک يه حسن کوچيک داره: اونم اينکه اگه ترسيدی اونوقت مثل من آبروت جلو بقيه نمی رهترسناک ترين فيلمی که تا به حال ديدم پروژه جادوگر بلر بوده که به نظرم خيلی ساختار شکنانه بود و سعی در ايجاد سبکی نو در فيلمهای ژانر وحشت داشت. به نظرم برفک زياد ترسناک نيست چون هنوز توش يه روزنه اميد وجود داره. انتظار رو برای تو باقی ميگذاره که ممکنه بعدش چيزی باشه. برفک به نوعی ناشی از يک حضوره. حضوری که تو شايد نبينيش. اما می دونی ترسناک تر از اون چيه؟...نميدونم. شايد خلا