نه عزیزم ... به این راحتی ها هم که فکر می کردی، نبود! ...
سختی راه رو حساب نکرده بودی
دیگه چه برسه به سختی آدما ...

/ 2 نظر / 9 بازدید
پودولسکی

خاطره ها چيزای ديگه ای ميگن... نه شنيدن و نه گفتن... مبارزه نکردن به دليل نه شنيدن... يه مبارز شايد بدترين سم واسش همين باشه که مبارز همراهش بروشنی جا بزنه... آره مبارز بايد سختی راه و سختی خودش و ترس همراهش رو با هم ببينه و بفهمه ارزشش بيشتر ازين مبارزه هست... هنوز مونده تا کسی پی به سر درونش ببره همونطوری که اون پی به حس درون همراهش برده... يه چيزی آدم سه تا ظرفيت داره از هر سه شون استفاده کن... بهروز باشی

bacchus

پس چی رو حساب کرده بود!؟