....................................................................................................

....................................................................................................

....................................................................................................

/ 3 نظر / 6 بازدید
...

تو ديونه شدی؟ ... قبلی ها رو چرا پاک کردی ... درست نيست اينجا بگم اما به نوشته های خودت اگه احترام نميذاری، به کامنت های بقيه مجبوری بذاري

mahsa

چقدر پر محتوی.... هه هه ... از دست رفتی ديگه (؛